Nästa klostervandring i Italien blir under 10 dager på våren 2019. Skicka in en intresseanmälan för mer information. mail@heartfulnesscenter.se


"Jag har känt mig lätt i sinnet och det har uppstått en fantastisk efterklang i min känsla och i mina tankar efter vår resa. Denna kultur och vandringsresa är en förebild för mina kommande reseönskningar. "Lilly-Ann Stoltz

Varmt välkommen!